Skip to content

Tenkuu Shinpan

Tenkuu Shinpan

Tenkuu Shinpan English subtitles

Ratings: 6.8 | Runtime: 25 minGenre: Animation / Action / Horror / Mystery / Sci-Fi / Thriller Year: 2021
Starring: Haruka Shiraishi / Shiki Aoki / Yuichiro Umehara / Zeno Robinson